Tag: Jsou

Chemtrails – smutná a utajovaná pravda


zdravaplaneta asked:

Chemtrails je smutnou realitou dnešního světa. Probíhá bakteriologický ůtok, na celé lidstvo. Pomoci chemických a bakteriologických prostředků, je také upravována lidská DNA. Klimaticko - tektonické zbraně, jsou připraveny k použití. Jak dlouho ještě budeme dělat, že nic nevidíme a že se nás to netýká? Už nyní každému z nás, začíná jít o zdraví a možná io život. I napomáhání a utajování trestného činu, je trestným činem. Je mnoho lidí, kteří k tomu mohou veřejně hodně říci. Jde jim jen o teplé místečko a nebo nemají dostatek odvahy či svědomí? Kdo ví?