WHAT IF RON PAULS AMAZING SPPEECH BEFORE CONFU.ENGRESS


metropol77 asked:

Ron Paul addressed congress with nthis amazing speech. Pretty much hits the nail on the head.

3 comments:

  1. MrShiz75

    We like to buy into the theory that people in third world countries and people in countries like Iran and Iraq are all jealous of all of the American people because all American people are filthy rich and worship Jesus. It’s ignorant and narrow minded. Of course terrorism is a result of the US meddling with other countries and certain elitists striking deals with elitists in other countries.

  2. andyka1963

    RON PAUL wstrząsnął mną dogłębnie 12.11.2011 w czasie Debaty republikanów w Spartanburgu. Wcześniej wiedziałem tylko o jego libertariańskich poglądach ale nie przypuszczałem że w jednej chwili stanie się moim IDOLEM. Nagle zrozumiałem to czego wcześniej nie potrafiłem wyartykuować i powiązać. TERAZ WSZYSTKO STAŁO SIĘ JASNE!
    OBUDŹ SIĘ AMERYKO I PROWADŹ NAS DO MARZEŃ O LEPSZYM ŚWIECIE
    Pozdrowienia z Polski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *