Obama-Skrivene poruke ili slučajnost?


batambsm asked:

@MB Puno toga u govorima Američkog predsednika ima misterioznog. Jedna od tih misterija su i skrivene poruke koje se mogu otkriti samo ako ih preslušate unatraške. Ovo je samo jedan primer sa rečenicom ''yes we can'',međutim ovo nije jedina rečenica, koja izgleda sasvim drugojačije kada se presluša unatraške,jer gotovo na svim njegovim govorima možete naći bezbroj sličnih primera i mnoštvo rečenica koje u stvari izgledaju sasvim drugojačije ,au njima se uglavnom pominje zahvalnost satani...

0 comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *